INSCHRIJVING & INFO

Hoe correct inschrijven?

Tot 31/07 bedraagt het lidgeld 250euro. De tweede speler/speelster binnen hetzelfde gezin betaalt 230 euro, vanaf de derde persoon betaalt deze 210 euro. Het lidgeld omvat dit jaar naast het gebruik van onze infrastructuur een full verzekering.

U kan uw lidmaatschap voor het seizoen 20-21 verlengen door het correcte bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van SK Leeuw, zijnde:

BE76 0689 3102 2595.

Als mededeling zet u de “naam van de speler” + “lidgeld 20-21”.

Per speler één overschrijving a.u.b. rekening houdende met bovenstaande tarieven.

Bij het begin van de trainingen, waarover u later zal worden bericht, worden de lidkaarten verdeeld.

Bij een inschrijving na 1 augustus zien we ons genoodzaakt de bedragen te verhogen naar 280 – 260 – 230 euro.

Het is onze ambitie om op middellange termijn weer provinciaal voetbal te kunnen aanbieden aan de Leeuwse jeugd. Door onze krachten te bundelen en met de samenwerking van de gemeente moet het mogelijk zijn om deze plannen te kunnen realiseren. Daar willen wij onze schouders onder zetten en we hopen dat u mee wil werken aan de sportieve uitbouw van dit project.

Alvast bedankt.

Met sportieve groeten namens het bestuur,

GC/secretaris

Ronny Ecker