Missie en Visie van de Club

Leeuw Brucom is een Vlaamse club met ongeveer 300 leden en een het resultaat van een fusie van SK Leeuw en KV Brucom. Deze fusie kwam tot stand in het tussen seizoen 2020 – 2021. Beide clubs hadden dezelfde normen en waarde met de fusie als logisch gevolg.
Het familiaal karakter is iets wat de club uitermate typeert met respect voor iedereen. Leeuw Brucom is een club waar iedereen zich welkom moet voelen.

Missie van de club

Leeuw Brucom wil ervoor zorgen dat iedereen zijn favoriete sport kan uitoefenen binnen onze gemeente
op het niveau eigen aan zijn persoon.
Onze kernactiviteit is de ontwikkeling van jongeren sportief en extra sportief.
Dit alles binnen een familiale sfeer die eigen is aan deze club.
Wij wensen zowel voor de actieve als niet actieve sporter een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt.
De periode dat de speler Leeuw Brucom is, een zo boeiende beleving was dat als de speler om welke reden ook stopt met actief voetbal deze dan ook in de club actief blijft als jeugdtrainer, afgevaardigde, referee, medewerker, ouder, supporter…

Visie van de club

Een financieel gezonde tweede provincialer, met zoveel mogelijk uit de eigen opleiding komende spelers of spelers uit onze gemeente of streek. Indien de opportuniteit zich voordoet om eerste provinciale of hoger te halen met dezelfde visie zullen we dit niet laten.
Op het gebied van damesvoetbal willen we in de regio Pajottenland/zennevallei een “begrip” worden.
Onze rol binnen de sociale gemeenschap ter harte nemen.

Waarden van de club

Leeuw Brucom wil een klantvriendelijke vereniging zijn waar leden, supporters en sponsors op
een respectvolle manier met mekaar omgaan.
Leeuw Brucom wil een vereniging zijn waarbinnen iedereen kan groeien.
Leeuw Brucom wil een vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Missie van de jeugdopleiding

Aangezien onze kernactiviteit de ontwikkeling van jongeren sportief en extra sportief is, bekleedt de jeugdopleiding een steeds een centrale plaats binnen het beleid van de club.
Kinderen uit de gemeente de kans geven om op een gezonde en plezante manier elk op hun niveau te kunnen voetballen. Hierbij staat opleiding boven competitie. We wensen deze kinderen de juiste sportieve en sociale waarden mee te geven en te laten uitdragen. 
Met onze jeugdwerking streven we naar kwalitatieve spelers af te leveren voor onze A- kern en/of naar hogere reeksen dan de (jeugd)reeksen waar wij in uitkomen. We werken volgens een duidelijk omschreven plan, waarin verzorgd, opbouwend van achteruit en aanvallend voetbal wordt nagestreefd.
Wij zijn als voetbalclub uiteraard in de eerste plaats begaan met de ontwikkeling van de voetbalcapaciteiten van onze jeugd. Toch zijn wij ervan overtuigd dat de studie van onze spelers hun eerste en voornaamste zorg moet zijn. 

Visie van de jeugdopleiding

De jeugdopleiding van Leeuw Brucom streeft ernaar om iedere speler op technisch, tactisch, fysisch en mentaal gebied een degelijke opleiding aan te bieden. Het kind staat hierin steeds centraal zonder onderscheid van geslacht, huidskleur, religie, nationaliteit, kwaliteit, geaardheid of ambitie. 

Het is evident dat er steeds een zo goed mogelijke kwalitatieve begeleiding zal worden nagestreefd. Hierom zullen we zorgen dat de juiste mensen op de juiste plaats aanwezig zijn.

Algemeen: 
Werken met jeugd is werken met kinderen. Als een spelertje komt voetballen wil hij plezier maken. (fun) Om een complete voetballer te worden moet hij, verdeeld over verschillende categorieën een zeer moeilijke oefenstof aanleren.
Zoals in het onderwijs moeten we dit stap voor stap aanleren.
De juiste oefenstof op het juiste moment. (formation). We hebben ongeveer 12 jaar de tijd om een speler “compleet” te maken.
Wij hebben als club ook een belangrijke rol in de opvoeding van het kind, waarden als fair play, respect… bijbrengen via het voetbal. We houden doorheen onze opleiding rekening met de Panathlon verklaring (bijlage).

Volgens ons moet aan volgende voorwaarden voldaan worden om deze oefenstof aan te leren:
 • De speler speelt en traint op zijn eigen niveau.
 • Voetbal is een spel en moet plezant zijn
 • Het kind staat centraal in de opleiding
 • De begeleiding en coachen zijn aangepast aan de leeftijd van de speler.
 • Er wordt planmatig gewerkt aan de ontwikkeling van de speler.
 • De wedstrijden en de trainingen zijn er voor de spelers en niet voor de ouders of voor de trainer.
 • We opteren om spelers op te leiden in de zonefilosofie.
 • Er is plezier, beleving en er wordt gespeeld om te winnen en we leren verliezen;
 • De speler moet zelf verantwoordelijk gemaakt worden voor zijn ontwikkeling
 • De trainer zorgt voor de voorwaarden en geeft tips, de speler zelf probeert zich te verbeteren.

Hoe aan deze voorwaarden voldoen:

 • Opleiding primeert steeds tegenover het wedstrijdresultaat;
 • Standaardisatie aan te brengen in alle vormen van opleiding en selectie;
 • Maak de individuele speler niet ondergeschikt aan het elftal;
 • Ouders moeten zoveel mogelijk worden betrokken bij de verrichtingen van hun
 • kinderen. Ze moeten een stimulerende rol spelen, zij zijn geen coach;
 • Er moeten voldoende middelen zijn voor het opleiden van trainers;
 • Vergeet niet te relativeren. Er zijn veel belangrijke zaken dan voetbal