PROCEDURE BIJ VOETBALONGEVALLEN

Leeuw Brucom vzw
0447.565.423
Secretariaat :
Zevenbronnenstraat 16
1653 Dworp
0475/43.18.67
secretariaat@leeuw-brucom.be

TE VOLGEN PROCEDURE BIJ VOETBALONGEVALLEN

1. PRINCIPE

Er kan een beroep gedaan worden op een tussenkomst van de verzekering van de KBVB als het ongeval zich voordoet :

 • op het terrein of op de plaats van de organisatie
 • in de neutrale zone en in de kleedkamers
 • op de weg van de kleedkamers naar het terrein of omgekeerd
 • op de normale weg naar en van een wedstrijd/tornooi/training (OPGELET met het ophalen/afzetten van een speler/speelster indien hiervoor een omweg moet worden gemaakt!!!)

2. AANGIFTE

Een aangifteformulier kan men:

 • nemen in het bakje ongevalsaangiften in het secretariaat
 • vragen aan de jeugdcoördinatoren of aan de Gerechtigde Correspondent / Secretaris.
 • downloaden kan via deze LINK

2.1. zijde “Aangifte van een ongeval”

De SPELER/SPEELSTER:

vult zo spoedig mogelijk de hierna vermelde rubrieken van dit formulier in:
(een voorbeeld is consulteerbaar op de website van de club)

 • naam en voornaam van de gekwetste
 • gegevens ziekenfonds (vignet mutualiteit op kleven!!!)
 • beroep invullen of “student” vermelden
 • adres werkgever (in voorkomend geval)
 • datum en uur ongeval
 • omstandigheden van het ongeval (bondig)
 • plaats van het ongeval

De MEERDERJARIGE speler/speelster ondertekent het formulier.
Voor een MINDERJARIGE speler/speelster ondertekend vader/moeder of voogd het document.

2.2. Zijde “Medisch getuigschrift”

Laten invullen, dateren en ondertekenen door de behandelende geneesheer

Opgelet: indien er een beroep moet worden gedaan op een:

 • specialist
 • radioloog
 • kinesitherapeut of fysiotherapeut

moet dit uitdrukkelijk aangeduid worden in de daartoe voorziene rubriek.

De aangifte moet binnen de 10 dagen aan de clubsecretaris worden bezorgd.

Dit kan door het origineel in het bakje “secretariaat” te leggen.

De secretaris tekent het document bij en stuurt het binnen de 21 dagen na datum van
ongeval door naar de KBVB.

3. ONTVANGSTBEWIJS

De KBVB behandelt dossier uitsluitend via de secretaris van de club!

Na registratie bij de KBVB ontvangt de secretaris een ontvangstbewijs. Dit document wordt met een begeleidende, informatieve brief door de secretaris naar de betrokken speler/speelster gestuurd.

De gekwetste speler/speelster houdt het ontvangstbewijs bij gedurende de volledige herstelperiode.

4. MEDISCH DOSSIER – Kinesitherapie

Om te kunnen genieten van een tussenkomst voor kinesitherapie is er steeds een voorafgaande toestemming nodig de KBVB nodig (maximaal 60 behandelingen!).

Procedure:

 • het gedateerde voorschrift van de geneesheer met vermelding van het aantal behandelingen aan de secretaris bezorgen (eerste voorschrift kan via medisch getuigschrift – zie 2.2.).
 • wachten op de toelating van de KBVB (tussenkomst vanaf de aangeduide dag) alvorens de behandelingen te starten!!!

5. TERUGGAVE ONKOSTEN

Bij genezing kan de betrokkene de gemaakte onkosten, via de club, indienen bij de KBVB.

Procedure:

 • de geneesheer vult het “getuigschrift van herstel” (strookje onderaan het ontvangstbewijs) in en ondertekent het.
 • de betrokkene rekent eerst af met de mutualiteit en bezorgt het overzicht van de afrekening samen met de originele bewijsstukken van de gemaakte onkosten (ook medicatie) in één keer aan de clubsecretaris

Aan de hand van deze documenten bepaalt de KBVB de tussenkomst waarop de betrokkene recht heeft.

Dit bedrag wordt, na afhouding van een forfaitair bedrag voor administratiekosten (ongeveer 11-12 euro), overgemaakt aan de club die op haar beurt de betrokkene uitbetaalt.

5. VERVALTERMIJN

Twee jaar na de datum van ontvangst van het laatste document in het dossier.

SAMENGEVAT:

 • vul meteen een ongevallenformulier in (klever ziekenfonds niet vergeten)
 • laat de medische gegevens invullen door de behandelende geneesheer
 • stuur deze documenten niet zelf naar de KBVB maar bezorg ze binnen de 10 dagen aan de clubsecretaris, zo kan hij het dossier opvolgen en tijdig doorsturen naar de KBVB.
 • ga nooit naar de kinesist zonder voorafgaande toestemming van de KBVB.
 • vraag deze toestemming uitsluitend aan bij middel van een doktersvoorschrift en via de clubsecretaris.
 • gooi nooit rekeningen weg
 • vraag steeds een kopie van de afrekening aan uw ziekenfonds en bezorg ze samen met de bewijsstukken van de onkosten aan de clubsecretaris
 • herneem nooit het voetballen zonder de toelating van de behandelende geneesheer
 • laat hem vooraf het bewijs van herstel invullen en ondertekenen
 • de terugbetaalde onkosten worden door de KBVB steeds op de clubrekening gestort en nadien door de penningmeester van de club aan de betrokken speler/speelster uitbetaald.

Bijkomende informatie omtrent het reglement van de KBVB kan steeds gevraagd worden aan de clubsecretaris. Hij/Zij kan u ook begeleiden bij het opvolgen van uw dossier.

Ronny Ecker

G.C. LEEUW BRUCOM –  09246