All posts by OmB

CORONAMAATREGELEN

UPDATE CORONAVIRUS COVID-19

Het is zover … we kunnen en mogen weer spelen met publiek.

za 22 januari 2022

DE VOETBALCOMPETITIES KUNNEN ALLEMAAL WEER VAN START VANAF 28-01-2022

Naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité van 21-01-2022 worden volgende beslissingen genomen met betrekking tot de organisatie van de competities:

Na een verlengde winterstop van 2 speeldagen kunnen alle eerste ploegen in het competitief veldvoetbal opnieuw hun wedstrijden afwerken. De origineel geplande wedstrijden vanaf 28-01-2022 gaan bijgevolg door zoals gepland.

De 2 uitgestelde speeldagen voor onze eerste ploegen in het competitief veldvoetbal worden als volgt ingepland:

 • Speeldag 16-01-2022 à 27-02-2022  
 • Speeldag 23-01-2022 à 17-04-2022

Dit is reeds zichtbaar op de website van Voetbal Vlaanderen en de RBFA-app.

Alle andere competities (jeugdvoetbal, recreatief voetbal, minivoetbal, futsal, g-voetbal, 35+ en 55+,…) houden eveneens de origineel opgemaakte kalender aan.

Daarnaast blijft het bestaande coronaprotocol om individuele wedstrijden uit te stellen van toepassing.

Tenslotte zullen, conform het seizoen 2020-2021, spelers die in principe niet speelgerechtigd waren voor de 2 uitgestelde speeldagen (16-01-2022 en 23-01-2022) toch speelgerechtigd zijn wanneer deze speeldagen worden ingehaald in het weekend van 27-02-2022 en 17-04-2022. Er komt bijgevolg een nieuwe overgangsbepaling van artikel B4.111.

De nieuwe richtlijnen voor de sportsector vanaf 28 januari 2022

Een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 28 januari 2022 op basis van de beslissingen door het Overlegcomité van 21 januari 2022, gevat in het koninklijk besluit van 27 januari 2022


Beste allen,
Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen besliste op 28-12-2021 dat alle officiële wedstrijden voor heren en dames van 2e afdeling t.e.m. 4e provinciale mannen + provinciale afdelingen vrouwen tot 17/01 worden uitgesteld. Deze worden nu verplaatst naar 27/02 en 17/04.
De Jeugd blijft doorgaan. Jeugdspelers mogen wel vergezeld zijn door 2 meerderjarigen.
Lees hier het volledige document.


GELDENDE CORONAMAATREGELEN VANAF 20/11/2021

Afgelopen woensdag 17 november 2021 besliste het Overlegcomité over een aantal nieuwe coronamaatregelen, vastgelegd in het Koninklijk Besluit van vrijdag 19 november 2021. Ze betreffen vooral en uitbreiding van de mondmaskerplicht en het Covid Safe Ticket (CST).

De genomen maatregelen betreffen een update van de coronarichtlijnen die eerder van kracht waren. We geven een overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector die vanaf 20 november van start gaan.

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur.

Mondmaskers

Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van sportinfrastructuur voor personen vanaf 10 jaar. Dit geldt voor iedereen bij het betreden van gangen, tribunes, kleedkamers, enzovoort.

Je draagt dus bij het betreden van sportinfrastructuur altijd een mondmasker, tenzij in onderstaande gevallen:

 • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. Tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
 • Het publiek mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken

Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

Publiek

Er zijn weinig beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 50 personen en outdoor onder de 100 personen blijft. Afstand houden wordt wel aanbevolen en houd zeker rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur.

Boven de drempel van 50 toeschouwers indoor en 100 outdoor zijn er niet langer twee mogelijkheden. Zonder CST kan men geen massa-evenementen meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgegeven. Enkel met CST is een massa-evenement nog mogelijk (voor iedere bezoeker), mits:

 • Toestemming van het lokale bestuur vanaf 50 personen indoor en 100 personen outdoor
 • Het voldoen aan de mondmaskerplicht
 • Het publiek beperkt is tot 75.000 personen

Het CST kan mits duidelijk informeren van de deelnemers ook toegepast worden voor massa-evenementen met minder dan 50 personen binnen of 100 personen buiten. In dit geval is geen toestemming nodig van het lokaal bestuur.

Kinderen tot 12 jaar en 2 maand zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen

Tot op heden mag in Vlaanderen het CST enkel opgevraagd worden voor publiek bij wedstrijden en voor consumerende klanten in het horecagedeelte. Voorlopig is het vooralsnog niet wettelijk om het CST te vragen aan sporters, trainers/coaches, scheidrechters, vrijwilligers, … De Vlaamse Sportfederatie goot alles in een handig overzicht.

Meer info over het gebruik van CST kan je hier vinden.

di 12 oktober 2021

UPDATE BASISPROTOCOL SPORT EN CORONA MET BETREKKING TOT CO² METERS IN DE KLEEDKAMERS

Eerder communiceerden we al over de verplichting van CO²-meters in de kleedkamers en de bezwaren die we daartegen aantekenden. Nu is er in het laatste Ministerieel Besluit en de federale FAQ’s iets meer ruimte gekomen over de verplichting van de CO²-meters.

In het basisprotocol Sport en Corona van Sport Vlaanderen staat nu het volgende te lezen:

Het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:

 • in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.
  We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:
  • Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken.
  • Tussen elk gebruik van de kleedkamer door individuen of sportgroepen moet je een vrij tijdslot inlassen waarin je de kleedkamer niet gebruikt om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
  • Tijdens het gebruik van de kleedkamer houden sporters het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens het douchen).
  • Neem het implementatieplan ventilatie door voor inspiratie voor extra maatregelen.

Dit betekent dat CO²-meters niet langer verplicht zijn, maar we wel aanbevolen als je een actieplan hebt waarin minstens staat dat:

 • De kleedkamer niet langer dan 15 minuten mag worden gebruikt
 • Er een vrij tijdsslot is tussen elk gebruik van de kleedkamer om maximaal te verluchten/ventileren
 • Spelers het mondmasker zoveel mogelijk op houden tijdens het gebruik van de kleedkamer (behalve tijdens het douchen).

Meer lezen over:

clubs coronavirus


ma 13 september 2021

VERPLICHTING CO²-METERS IN KLEEDKAMERS EN REGELS ROND MONDMASKERPLICHT

Er zijn een aantal extra verduidelijkingen gekomen bij de coronamaatregelen die gelden vanaf 1 september 2021. Ondanks alle bezwaren die Voetbal Vlaanderen – en bij uitbreiding de hele sportsector – heeft gemaakt, worden CO²-meters toch verplicht in alle kleedkamers. Ook over de regels voor de mondmaskerplicht is er een update verschenen in het basisprotocol van Sport Vlaanderen.

Verplichting CO²-meters

Na het laatste Ministerieel Besluit en federale FAQ’s was er nog wat verwarring over de verplichting van de CO²-meters en de uitzonderingen die er in de federale FAQ werden opgenomen. Na overleg met kabinet werd volgende regeling opgenomen in het basisprotocol sport en corona:

 • Het plaatsen van een CO2-meter is volgens het federale MB verplicht in alle gemeenschappelijke ruimtes waar meerdere mensen samen komen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten (zie verder voor uitzonderingen). Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers onder deze bepaling. Deze CO2 meters moeten op een voor de bezoeker zichtbare plaats (maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie) worden geïnstalleerd in de sportruimtes en in de kleedkamers (dus niet in gangen, toiletten, …). De CO2-meter moet aanwezig zijn als de activiteit plaatsvindt. Er geldt een overgangsperiode voor het toezicht/controle op deze maatregel tot 1 november 2021.  
 • Met betrekking tot de CO2 monitoring legt het federale MB op om 900 ppm (parts per million) in te stellen als waarschuwingsniveau. Indien deze drempel wordt overschreden, moeten bijkomende beheersmaatregelen genomen worden op basis van het hogervermelde ventilatieplan om de aanvoer van verse lucht te verhogen.
 • Voor ons futsal en minivoetbal is de CO2 meter niet verplicht in de sporthal, wel in de kleedmakers.

Mondmaskerplicht

Een samenvatting genomen uit het basisprotocol sport en corona. In de praktijk verandert er weinig aan wat er oorspronkelijk al stond, maar de bepalingen liggen nu meer in lijn met de federale FAQ.

 • Een mondmasker dragen in outdoor- en indoor sportinfrastructuur is niet meer verplicht voor personen +13 jaar tenzij het lokaal bestuur duidelijke signalisatie heeft aangebracht dat duidt op de verplichting om een mondmasker te dragen.
 • Het dragen van een mondmasker door trainers is niet nodig.  
 • Kinderen tot 13 jaar moeten sowieso geen mondmasker dragen.
 • Enkel wanneer je als toeschouwer een sportwedstrijd -of evenement bijwoont waarbij de toegelaten drempel voor publiek wordt overschreden en waarbij men niet met het Covid Safe Ticket werkt, ben je verplicht om een mondmasker te dragen. Zolang men zit op een permanente zitplaats of tijdens het eten of drinken kan dit tijdelijk worden afgezet. Deze mondmaskerplicht geldt ook voor de professionals en medewerkers bij een evenement. Zie hiervoor ook de richtlijnen in het Covid Event Risk Model.

di 31 augustus 2021

CORONAREGELS VANAF 01-09-2021: MAATREGELEN VERVALLEN VOOR DE START VAN DE VOETBALCOMPETITIE!

Het Overlegcomité kwam op 20-08-2021 opnieuw bijeen om de maatregelen voor de sportsector te herbekijken. De beslissingen werden vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 25-08-2021. Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig. Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek. We sommen ze hier voor je op. 

 • Er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband.
 • Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is om de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening rekening met de nodige procedures ter preventie van legionella
 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht. Ze kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn, indien de indoor infrastructuur over beperkte ventilatiemogelijkheden beschikt.

MAATREGELEN VOOR HET ONTVANGEN VAN PUBLIEK BIJ SPORTACTIVITEITEN:

 • Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft (vanaf 1 oktober wordt dit indoor 500 en outdoor 750 personen).
 • Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:
  • Je werkt zonder Covid Safe Ticket
   • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden
   • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
   • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan
   • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor
   • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.
  • Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)
   • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
   • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
   • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen
 • Kinderen tot 12 jaar zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.
 • Clubs zijn niet verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Meer informatie in het Basisprotocol sport. Het basisprotocol is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die er waren vervallen.
Meer info, veelgestelde vragen en geldende protocollen vind je hier


30-07-2021

CORONAREGELS VANAF 30-07-2021: HET VOETBAL VAN WELEER IS ZO GOED ALS TERUG!

Het Overlegcomité kwam op 19-07-2021 opnieuw bijeen en nam enkele beslissingen omtrent de sportsector. De maatregelen die gelden vanaf 30 juli blijven in grote lijnen gelijk met de richtlijnen die gelden sinds 27 juni 2021. Deze werden bevestigd in het Ministerieel Besluit van 27-07-2021. Er zijn enkel wijzigingen in het toegelaten aantal toeschouwers bij evenementen en het toegelaten aantal deelnemers bij een sportkamp. We concluderen dat voor ons jeugd- en amateurvoetbal, zowel outdoor als indoor, bijna alles terug zoals het oude kan georganiseerd worden. Het blijft natuurlijk belangrijk om de protocollen goed op te volgen, in het belang van ieders gezondheid.

 • Er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband.
 • Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is om de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening rekening met de nodige procedures ter preventie van legionella.
 • Enkel voor de deelnemers aan sportkampen geldt nog een limiet, vanaf 30 juli is dit maximum 200 deelnemers. Overnachtingen zijn toegelaten bij sportkampen. Bekijk het protocol.
 • De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht. Ze kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn, indien de indoor infrastructuur over beperkte ventilatiemogelijkheden beschikt. Lees verder


WEDSTRIJDBALLEN

TROOPER VERENIGING

Leeuw Brucom is tevens een trooper vereniging!
Je dient enkel via onze pagina http://www.trooper.be/9246leeuw-brucom naar je online winkel te surfen en automatisch wordt onze voetbalclub ondersteund door een gratis ondersteuning via trooper … reeds een aantal sympathisanten zorgden voor een bijkomende ondersteuning op deze manier … Bij je volgende online aankoop kunnen we zeker en vast ook op jou rekenen?

Kick Off BBQ afgelopen

Op vrijdag 3 september organiseert
Leeuw Brucom
ter gelegenheid van het nieuwe voetbalseizoen een

Kick Off BBQ

Place to be: Kantine Lotstraat 10
vanaf 18u.
kost: 20€ per volwassen persoon,
15€ voor kindermenu
Om alles vlot te laten verlopen is voorinschrijving en betaling tegen uiterlijk
31 augustus noodzakelijk.

In samenwerking met een van onze sponsors.

We hopen u alvast te mogen verwelkomen!

Vrijwilliger, Trainer of Afgevaardigde bij Leeuw Brucom

Zonder vrijwilligers geen verenigingsleven wordt wel eens gezegd, en dat geldt natuurlijk ook voor
onze vereniging. Een club met meer dan 300 leden leiden vraagt de dag van vandaag heel wat inspanning.
Daarom zijn ook wij altijd opzoek naar gemotiveerde medewerkers die zich in meer of mindere mate
kunnen en willen inzetten voor onze club. Een paar dagen per jaar tot een paar uur per week in een aangename en leuke sfeer meewerken aan de sportieve en extra sportieve opvoeding van onze jongeren. Iets voor jou?. Neem contact door bij voorkeur via dit document.
Uiteraard kan u ook altijd contact opnemen via de coördinator van uw team of door een mailtje
te sturen naar secretariaat@leeuw-brucom.be.

!! Tot binnenkort !!

LEUK STEUNTJE

Wist je dat Leeuw-Brucom een leuk steuntje geniet van Makro? Enkel éénmalig je Makro kaart registreren op leuksteuntje.be en Leeuw Brucom aanduiden als de vereniging die je wil steunen en elke aankoop met je geregistreerde kaart genereert automatisch een mooi steuntje. Reeds een 40tal sympathisanten registreerden zich en sparen samen voor een leuk steuntje. Kom jij ons ook vervoegen?

VOORDELEN MET JE LIDKAART

Elk lid heeft deze gekregen of kan die verkrijgen. Deze lidkaart is niet zomaar een kaart. Met deze kaart kan je zomaar korting krijgen bij enkele van onze sponsors.?Zo kan je bij Belsport 10% korting verkrijgen op vertoning van je lidkaart. ??⚽️Of heb je een brand- of autoverzekering nodig? Dan krijg je ook bij Ronny Ecker P&V kortingen! ?? Zo kan je 10% op je autoverzekering krijgen ? en tot wel 15% op je brandverzekering!?Wij willen dan ook deze sponsors bedanken voor deze geweldige voordelen!??
NIEUW: Nu ook bij Louyet 15% korting op LIFESTYLE producten van BMW en MINI !!!