All posts by OmB

Nieuw TRAININGSSCHEMA vanaf 19/04/2021

Vanaf maandag 19 april zijn de grasvelden niet meer beschikbaar om te trainen. De grasvelden worden zoals elk jaar ingezaaid. Enkel het stuk grasveld achter het 3e veld blijft eventueel beschikbaar. 
Om deze reden hebben we het trainingsschema wat moeten aanpassen.
In bijlage vinden jullie het aangepast trainingsschema.


Bericht van 02/02/2021

Concreet voor de U6 tot U17 ploegen:
 – Max 10 spelers in 1 groep (trainer niet meegeteld)
– De bubbel van 10 moet een volledige week ongewijzigd blijven
– Geen contact maken met andere bubbels

U6-U7-U8-U9
Voor deze ploegen vormt de regel normaal gezien geen probleem. Zijn deze ploegen op een gegeven moment met meer dan 10 spelers, dan vorm je 2 groepen die een week ongewijzigd blijven. Elke trainer neemt dan een groepje. 

U10-U11-U12-U13-U13M
Deze ploegen zijn dikwijls met meer dan 10 spelers. We hebben het trainingsschema zo aangepast dat er steeds voldoende trainers zijn om max 30 spelers op te vangen en te voldoen aan de maatregelen. 
De onderverdeling ziet er als volgt uit:
– U10 gaat normaal nooit met meer dan 10 spelers zijn.
Sam blijft met zijn ploeg gewoon afzonderlijk trainen. Moesten er toch problemen ontstaan stellen we op een later moment bij. 
 – U11 en U13M trainen steeds op dezelfde dagen en uren.
Bart (Erwin) en Maj-Britt kunnen zo de spelers indien nodig in 2 groepen verdelen. Is er een verdeling nodig, blijft deze elke woensdag en zaterdag ongewijzigd. De volgende woensdag mogen de groepen herverdeeld worden. Maar probeer toch zoveel mogelijk dezelfde groepsverdeling te behouden. 
Het is op dit moment onzeker met hoeveel spelers jullie gaan zijn. Even afwachten of er groepen gevormd moeten worden…
U12-U13 ploegen trainen steeds samen op dezelfde dagen, uren en locatie. Sven en Keith helpen elkaar indien een trainer meer dan 10 spelers heeft. 
Ook hier is het even afwachten hoeveel spelers er gaan zijn. 

U15-U16M-U17
Deze ploegen kunnen vanaf nu in groepen van 10 trainen. De groepen blijven ook hier ongewijzigd en komen niet met elkaar in contact. 

U21
Tot 18 jarige spelers mag je met groepen van 10 trainen. Heb je spelers ouder dan 18 val je onder het systeem van groepjes van 4.

Volwassen ploegen
Deze ploegen blijven trainen in groepjes van 4 en de gekende regels. 

Indien er ergens iets niet duidelijk is of volgens jou verkeerd staat geef zeker een seintje!

Groeten Kris

Vrijwilliger, Trainer of Afgevaardigde bij Leeuw Brucom

Zonder vrijwilligers geen verenigingsleven wordt wel eens gezegd, en dat geldt natuurlijk ook voor
onze vereniging. Een club met meer dan 300 leden leiden vraagt de dag van vandaag heel wat inspanning.
Daarom zijn ook wij altijd opzoek naar gemotiveerde medewerkers die zich in meer of mindere mate
kunnen en willen inzetten voor onze club. Een paar dagen per jaar tot een paar uur per week in een aangename en leuke sfeer meewerken aan de sportieve en extra sportieve opvoeding van onze jongeren. Iets voor jou?. Neem contact door bij voorkeur via dit document.
Uiteraard kan u ook altijd contact opnemen via de coördinator van uw team of door een mailtje
te sturen naar secretariaat@leeuw-brucom.be.

!! Tot binnenkort !!

JEUGDTORNOOI 2021

Geachte sportliefhebber,

Het bestuur, trainers en spelers van LEEUW BRUCOM hebben het genoegen jullie club uit te nodigen op hun jaarlijks tornooi editie 2021 dat zal doorgaan op zaterdag 1 mei 2021 (U17 + U21) +zondag 2 mei 2021 (U15) op onze site PIJNBROEKSTRAAT en op zondag 9 mei (U6 t.e.m. U13 + U13meisjes + U16 meisjes) op onze site LOTSTRAAT.

In deze onzekere tijden kunnen we helaas niet in een glazen bol kijken of we omwille van de COVID pandemie ook daadwerkelijk het tornooi kunnen laten doorgaan, maar we gaan uit van het positieve scenario dat er toch wel versoepelingen in het verschiet liggen en willen dan ook elke mogelijkheid te baat grijpen om alle jeugdspelers toch enig voetbalplezier te kunnen aanbieden.

We hopen jullie talrijk te mogen ontvangen op ons tornooi waar Fair Play en voetbalplezier centraal zullen staan, meer dan ooit na een toch wel bizar voetbalseizoen.
In bijlagen de aankondiging van het tornooi alsook het inschrijvingsformulier.
Gelieve het inschrijvingsformulier ingevuld terug te sturen.
Voorziene afsluitingsdatum is 31 maart2021.

Met sportieve groeten,
Danny Boeykens (Tornooien LEEUW BRUCOM) & Herwig Wijnants (Events LEEUW BRUCOM)

tornooien@leeuw-brucom.be

28/01 UPDATE COVID-19

De crisiscel van de KBVB, waarin alle geledingen van het Belgisch voetbal (Voetbal Vlaanderen, ACFF, Pro League en KBVB) zijn vertegenwoordigd, vergaderde opnieuw op maandag 25 januari. Tijdens deze vergadering werd de beslissing genomen om alle amateurcompetities met stijgen en dalen, voetbal en futsal, voor mannen en vrouwen, voor dit seizoen met onmiddellijke ingang stop te zetten en te annuleren. In het licht van de gezondheidsmaatregelen, met het oog op de bestrijding van Covid-19, bleek deze beslissing de enige mogelijke. De beslissing en de gevolgen hiervan vindt u hier terug.

Ook wil Voetbal Vlaanderen iedereen zoveel mogelijk de kans geven om terug te voetballen van zodra het toegelaten en veilig is. Vandaar bieden we onderstaande info aan voor onze clubs, spelers, ouders, trainers, scheidsrechters en alle actoren binnen onze voetbalgemeenschap.

Voetbal Vlaanderen wenst in functie van de praktische organisatie een aantal zaken te verduidelijken.

1. Veldvoetbal
 

1.a. jeugd
Onze ruim 150.000 meisjes en jongens die in onze jeugdreeksen (gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal) in normale omstandigheden wekelijks voetballen, wensen we van zodra het mag terug te activeren. De jeugdkalenders die momenteel online staan zullen als kader behouden blijven en kunnen gespeeld worden vanaf het moment dat de overheid dit toelaat.

Het moment waarop bepaalde leeftijdscategorieën aan hun kalender mogen beginnen is afhankelijk van politieke beslissingen. De huidige aanpassing inzake de ‘buitenschoolse activiteiten’ zal ook impact hebben.

Voor U14 t.e.m. U19 (G, P, IP) maken we jullie attent op het volgende:                                                      

– Voorheen konden deze jeugdcategorieën enkel trainen per 4 (incl. begeleider), zonder contact.                
– Vanaf maandag 01-02-2021 kunnen deze categorieën trainen in een bubbel van 10 (excl. begeleider) en dit enkel outdoor
– Wedstrijden kunnen voorlopig nog niet worden gespeeld, maar alle mogelijke wedstrijdvormen met contact t.e.m. 5v5 kunnen worden aangeboden in de eigen bubbel. 

We adviseren onze clubs om deze jeugdspelers dit aanbod te gunnen en eraan mee te werken om onze tieners deels uit hun isolement te halen. We zijn er van overtuigd dat er in een training met maximum 10 spelers zeer veel leermomenten en spelplezier kunnen aangeboden worden.

Voor U6 t.e.m. U13 (G, P, IP) maken we jullie attent op het volgende:                                                                   

– Voorheen konden deze jeugdcategorieën zowel indoor als outdoor trainen binnen een maximale bubbel van 50                                  
– Vanaf maandag 01-02-2021 kunnen deze categorieën enkel nog outdoor trainen, in een bubbel van 10.
– Vriendschappelijke wedstrijden konden tot nu toe worden gespeeld en normaliter zouden deze jeugdcompetities kunnen opstarten in het weekend van 6 februari. Dit kan voorlopig niet meer. Niet indoor, maar ook niet outdoor. De verschillende wedstrijdformats 2v2, 3v3 en 5v5 kunnen op training binnen de eigen bubbel blijvend worden gespeeld.

De wedstrijden in de jeugdkalender en aanvullende vriendschappelijke wedstrijden kunnen pas aangevat worden na toelating door de overheid. Momenteel is nog geen datum van hervatting bekend.

Ook voor de sportkampen is er een wijziging. Tot op heden konden deze tot en met U13 worden aangeboden in een maximale bubbel van 50. Dit wijzigt naar een maximale bubbel van 25, waardoor ook de Krokuskampen in een andere context dienen aangepakt.

Gezien de vele vragen die we vanuit het voetbalveld ontvangen, vestigen we graag de aandacht op de organisatie van de traditionele Paas- en andere jeugdtornooien. Hier is meer dan waakzaamheid geboden. We willen er niet op vooruitlopen, maar het lijkt ons -alvast nu-  logisch dat kleinschalige tornooien normaliter makkelijker zullen kunnen doorgaan, eerder dan grote massatornooien.

Alle vriendschappelijke wedstrijden die dit weekend (30 en 31 januari 2021) gepland stonden, zijn geannuleerd. Het is in de geest van de hoger beschreven beslissingen niet opportuun deze toch nog te laten doorgaan.

1.b. senioren

Momenteel zijn geen wedstrijden toegelaten. +18-jarigen mogen in groepjes van 4 trainen (incl. begeleider), zonder contact.

Competities met stijgen en dalen
De competities met stijgen en dalen werden reeds definitief geannuleerd. Op vrijwillige basis, wanneer de maatregelen het toelaten, kunnen de clubs vriendschappelijke wedstrijden of tornooien spelen.

Dit geldt voor de competities mannen en vrouwen, veldvoetbal en futsal, van 4e provinciale tot en met hogere afdelingen. Ook de recreatieve reeksen met stijgen en dalen vallen onder deze categorie.

Competities zonder stijgen en dalen
Ook de competities zonder stijgen en dalen worden definitief geannuleerd. Op vrijwillige basis, wanneer de maatregelen het toelaten, kunnen de clubs vriendschappelijke wedstrijden of tornooien spelen.

Dit geldt voor de competities mannen en vrouwen, veldvoetbal en futsal, van reserven, 35+, 55+ en recreatieve reeksen zonder stijgen en dalen. De jeugdcompetities U21 jongens en U20 meisjes worden in het kader van de coronamaatregelen gelijkgesteld met de seniorenreeksen.

1.c. G-voetbal

Ook G-teams mogen trainen, volgens de geldende leeftijdsregels (zie schema). Van zodra het door de overheid toegelaten is zullen we in overleg met de verantwoordelijken G-voetbal een programma aanbieden om ook hen opnieuw aan het voetballen te krijgen.

2. Futsal

De kampioenschappen zijn definitief geannuleerd. Omwille van de zaalbezetting blijft de kalender ter beschikking als mogelijke kapstok voor vriendschappelijke wedstrijden. Dit geldt voor seniores, reserven en jeugd, voor mannen en vrouwen.

3. Minivoetbal

De kampioenschappen worden definitief geannuleerd, mede omwille van de noodzakelijke gelijkschakeling. Het departement minivoetbal bekijkt voor de clubs uit de nationale reeksen welk alternatief programma er eventueel nog aangeboden kan worden van zodra het mogelijk is.

Voor de provinciale competities blijft de voorziene kalender ter beschikking als mogelijke kapstok voor vriendschappelijke wedstrijden.

De jeugdkalenders (U11/U13/U15/U17) die momenteel online staan zullen als kader behouden blijven en kunnen gespeeld worden vanaf het moment dat de overheid dit toelaat. De voorziene tornooien voor U9 worden voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Voor de kerncompetities zal er, in overleg met de kernverantwoordelijken, bepaald worden welk programma er kan aangeboden worden van zodra het mogelijk is.


25/01 UPDATE COVID-19

AMATEURCOMPETITIES VOETBAL VLAANDEREN
DEFINITIEF STOPGEZET

ma 25 januari 2021
AMATEURCOMPETITIES VOETBAL VLAANDEREN DEFINITIEF STOPGEZET
De crisiscel van de KBVB, waarin alle geledingen van het Belgisch voetbal(Voetbal Vlaanderen, ACFF,
Pro League en KBVB) zijn vertegenwoordigd, is opnieuw bijeengekomen op maandag 25 januari.
Tijdens deze vergadering is de unanieme beslissing genomen om alle amateurcompetities voor mannen en vrouwen dit seizoen met onmiddellijke ingang stop te zetten. Deze beslissing was de enige mogelijke in het licht van de gezondheidsmaatregelen die nog steeds van kracht zijn met het oog op de bestrijding
van Covid-19.Covid-19 heeft een enorme impact op het voetbal. Honderdduizenden spelers kunnen hun favoriete sport niet beoefenen. Voor de clubs zijn de gevolgen organisatorisch en financieel enorm.
We zijn ons bewust van de moeilijke financiële situatie waarin de clubs verkeren. We zullen bondsbijdragen schrappen voor de volgende maanden waarin niet gevoetbald mag worden. Het totale steunpakket aan de clubs bedraagt hierdoor sinds het uitbreken van de pandemie om en bij de 8mio €.
WELKE COMPETITIES ZULLEN WEL NOG GESPEELD WORDEN?
Concreet betekent dit dat de Jupiler Pro League, 1B Pro League, de Croky Cup en de Scooore Super League (Women’s Super League) de enige competities zijn die zullen worden voortgezet, dit mits naleving van de met de overheden overeengekomen akkoorden.
Alle andere competities worden als blanco beschouwd; alle rangschikkingen worden geannuleerd en er zullen geen kampioenen noch sportieve stijgers en dalers worden aangeduid.Bovendien zal er geen winnaar zijn van de Beker van België Vrouwen en Futsal.
MEER INFO? Later deze week zullen we nog extra info verschaffen.

Raadpleeg hier de gevolgen van deze beslissingen♥♥♥ VALENTIJNSACTIE ♥♥♥ is jammer genoeg al afgesloten

Leeuw Brucom organiseerde een actie rond valentijn, deze is echter al afgelopen.
Zet uw geliefde in de spreekwoordelijke bloemetjes en steun tegelijk onze club, sponsors en lokale handelaars & bij bestelling van Chocolaatjes steunt u ook een goed doel.

Hoe bestellen ?
Klik op deze link en vul al uw gegevens in de velden met een sterretje zodat de levering perfect
kan verlopen.
Geef onder de foto’s van de verschillende artikels ( waar “your answer” staat ) het aantal in van de artikels dat u wenst te bestellen. Bestellen kan uiterlijk tot zondag 7 februari.

Hoe betalen ?
Betalen is enkel mogelijk via overschrijving op rekeningnummer BE 76 0689 3102 2595.
Met vermelding “valentijn + naam”.
Indien betaling uiterlijk 8 februari niet binnen is zal de bestelling geannuleerd worden !

Levering / afhalen ?
Afhalen kan in de kantine van Leeuw Brucom ( Lotstaat 10 ) op zondag 14 februari tussen 8 en 10u.
Als u voor levering kiest zal de bestelling op het door u opgegeven adres geleverd worden eveneens
op zondag 14 februari tussen 8 en 13u. Ontbijt zal uiteraard in prioriteit behandeld worden en zal voor 10u geleverd worden.

BESTELFORM UITRUSTING

Bestel hier de nieuwe Winterkledij van
Leeuw Brucom

LEUK STEUNTJE

Wist je dat Leeuw-Brucom een leuk steuntje geniet van Makro? Enkel éénmalig je Makro kaart registreren op leuksteuntje.be en Leeuw Brucom aanduiden als de vereniging die je wil steunen en elke aankoop met je geregistreerde kaart genereert automatisch een mooi steuntje. Reeds een 40tal sympathisanten registreerden zich en sparen samen voor een leuk steuntje. Kom jij ons ook vervoegen?

VOORDELEN MET JE LIDKAART

Elk lid heeft deze gekregen of kan die verkrijgen. Deze lidkaart is niet zomaar een kaart. Met deze kaart kan je zomaar korting krijgen bij enkele van onze sponsors.?Zo kan je bij Belsport 10% korting verkrijgen op vertoning van je lidkaart. ??⚽️Of heb je een brand- of autoverzekering nodig? Dan krijg je ook bij Ronny Ecker P&V kortingen! ?? Zo kan je 10% op je autoverzekering krijgen ? en tot wel 15% op je brandverzekering!?Wij willen dan ook deze sponsors bedanken voor deze geweldige voordelen!??
NIEUW: Nu ook bij Louyet Vandeperre 15% korting op LIFESTYLE producten van BMW en MINI !!!

WEDSTRIJDBALLEN

TROOPER VERENIGING

Leeuw Brucom is tevens een trooper vereniging!
Je dient enkel via onze pagina http://www.trooper.be/9246leeuw-brucom naar je online winkel te surfen en automatisch wordt onze voetbalclub ondersteund door een gratis ondersteuning via trooper … reeds een aantal sympathisanten zorgden voor een bijkomende ondersteuning op deze manier … Bij je volgende online aankoop kunnen we zeker en vast ook op jou rekenen?